ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
O SPOLEČNOSTI

BRagro s.r.o. je rodinná firma zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou. Firma byla založena Ing. Jiřím Brodským v roce 2005. Nadále je spravována starším synem Přemyslem Brodským a mladším synem Ing. Štěpánem Brodským.

ING. JIŘÍ BRODSKÝ

Je soukromě hospodařícím rolníkem od roku 1991, zabývá se živočišnou a rostlinnou výrobou. Podnik je rozdělen na farmy: 

  • Nehvizdy – chov skotu s tržní produkcí mléka, rostlinná výroba na 277 hektarech,
  • Václavice – chov skotu bez tržní produkce mléka (pastviny, louky cca 800 hektarů), výkrm prasat, rostlinná výroba (cca 1000 hektarů), 
  • Dětřichov – chov skotu bez tržní produkce mléka (pastviny, louky), výkrm prasat.

ING. ŠTĚPÁN BRODSKÝ

Je soukromě hospodařícím rolníkem od roku 2000, zabývá se živočišnou a rostlinnou výrobou. Podnik je rozdělen na farmy: 

  • Václavice – chov prasnic a prasniček, odchov a prodej selat, rostlinná výroba (cca 150 hektarů).

PŘEMYSL BRODSKÝ

Je soukromě hospodařícím rolníkem od roku 2000, zabývá se živočišnou a rostlinnou výrobou. Podnik je rozdělen na farmy: 

  • Nehvizdy – chov skotu s tržní produkcí mléka,
  • Václavice – pastviny, louky cca 90 hektarů.

Potřebujete poradit?